Gazeta Miechowic

            

  

 

                                                      

 

 

                                                     Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji

 

 

 

 

 

 

Dotacje dla bezrobotnych

 

 

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji rozpoczęła właśnie realizację dwóch projektów szkoleniowo doradczych. Pierwszy z nich „Masz pomysł – masz firmę” z budżetem sięgającym blisko dwu milionów złotych skierowany jest do osób, które chcą otworzyć własną firmę. Każdy mieszkaniec Bytomia, który skończył trzydziesty rok życia i jest osobą bezrobotną lub po prostu nie pracuje, ma pomysł na własną firmę i chce go realizować, może na ten cel otrzymać dotację w wysokości blisko 25 tyś złotych. Dodatkowo przez rok będzie dostawał wynagrodzenie na pokrycie kosztów prowadzenia firmy. Drugi projekt „Droga do aktywności zawodowej”, z budżetem sięgającym miliona złotych to również oferta dla bezrobotnych lub niepracujących po trzydziestce, którzy poszukują szansy zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji, odbycia stażu i skorzystania z pośrednictwa pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

 

 

 

Rewitalizacja i przedsiębiorczość

 

 

 

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji organizuje pracę Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, którego celem jest koordynacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie miasta. Zespołu ściśle współpracuje w tym obszarze z Urzędem Marszałkowskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu i Biurem Związku Subregionu Centralnego. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pozyskała ponad szesnaście milionów złotych wsparcia unijnego na usługi doradcze i szkoleniowe dla bytomskich przedsiębiorców w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji aktywnie angażuje się w działania Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

 

 

Dariusz Stankiewicz