Gazeta Miechowic

            

  

         Kaplica i Park na Górze Gryca stał się zabytkiem.

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zadecydował o wpisaniu parku na Górze Gryca w Miechowicach oraz znajdującej się tam kaplicy do rejestru zabytków. Po Parku Miejskim, Ludowym oraz Fazańcu to czwarta ostoja zieleni w naszym mieście posiadająca status zabytku.

 

Przypomnijmy, że starania o wpisanie parku oraz kaplicy św. Barbary rozpoczęły się już w 2015 roku z inicjatywy prezydenta Damiana Bartyli i parafii p.w. Świętego Krzyża w Miechowicach.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, historia powstania kaplicy i parku na wzniesieniu, będącego jednym z najstarszych parków publicznych na Górnym Śląsku, jest nierozerwalnie związana z historią Miechowic: Miechowice to średniowieczna wieś książęca, której rozwój nastąpił w XIX wraz z otwarciem przez Ignacego Domesa w 1823r. jednej z największych na Górnym Śląsku kopalni galmanu „Maria”. Znaczenie miejscowości wzrosło w drugiej połowie XIX w. dzięki rodzinie Wincklerów, właścicieli licznych posiadłości i przedsiębiorstw na terenie Śląska, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju przemysłu w regionie. W 1850 roku Franz Winckler - ówczesny właściciel Miechowic ufundował dla miejscowej społeczności kaplicę poświęconą patronce górników św. Barbarze.

 

To właśnie z inicjatywy Wincklera, który rozumiał potrzeby swoich pracowników, wokół kaplicy utworzono park, będący terenem rekreacyjnym odwiedzanym przez okolicznych górników.Początkowo obejmował on jedynie teren wzgórza wraz z aleją prowadzącą na szczyt wzniesienia (307 m n.p.m.) do kaplicy. Dopiero w okresie międzywojennym XX w. rozbudowano park w kierunku zachodnim, wyznaczając nowe alejki o geometrycznym przebiegu.

 

Obecnie na południowym stoku wzgórza napotkać można zbiornik wodny z 1925 r. oraz zabudowę magazynową. Zachodni kraniec parku przecięto ulicą Warszawską. Pośrodku urządzono duży plac zabaw. W parku rosną drzewa o różnym przekroju gatunkowym i wiekowym. W najstarszej, wschodniej części założenia dominują dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i robinie akacjowe, a w pobliżu kaplicy wyróżnia się klon srebrzysty i buk w odmianie purpurowej.

 

Charakterystycznym elementem jest aleja lipowa biegnąca z południa, wzdłuż zachodniego stoku, na szczyt wzniesienia z kaplicą. W młodszej, zachodniej części, alejki obsadzone są klonami pospolitymi,

polnymi i jaworami oraz robiniami akacjowymi. W centrum tej części parku rośnie okazały platan klonolistny.

 

Wpisanie Góry Gryca do rejestru zabytków umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków na rewitalizację tego terenu. Po dokładnej inwentaryzacji i ocenie stanu zdrowia drzewostanu, będziemy się ubiegać o dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mówi Ewa Nazarewicz, dyrektorka Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

 

U.M. Bytom

 

 

 

 

 

gryca kaplica DSCN0071 DSCN0080 DSCN0084 DSCN0088 DSCN0094 DSCN0110