Gazeta Miechowic

            

  

                              Policjant z Miechowic laureatem ogólnopolskiego konkursu!

 

              

 

 

 

Aspirant Grzegorz Milewski z Bytomia został „Policjant, który mi pomógł”. W trakcie centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie dzielnicowy został uhonorowany statuetką oraz dyplomem.

Do konkursu ogłoszonego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” napłynęły zgłoszenia z całej Polski. Kapituła konkursu wyłoniła pięciu laureatów. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena pracy policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W gronie laureatów znalazł się dzielnicowy asp. Grzegorz Milewski. Podległym mu rejonem jest Karb. Kandydaturę asp. Milewskiego zgłosili nie tylko mieszkańcy. Jego zaangażowanie w pomoc osobom doznających przemocy docenili także: przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurator rodzinna Sądu Rejonowego w Bytomiu, pracownik socjalny MOPR-u.

- Pan Grzegorz zwraca uwagę na sytuację dzieci i reaguje podejmując adekwatne działania mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Jego postawa jest wzorem dla innych pracowników służb, nie tylko funkcjonariuszy policji - uzasadniała Marta Szmelcer, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W tym samym tonie wypowiedzieli się mieszkańcy dzielnicy. Dzięki pracy dzielnicowego stan mojego zdrowia psychicznego i fizycznego znacznie się polepszył, bo syn już nie stosuje wobec mnie przemocy - napisała jednak z bytomianek.

W niedzielę /23 lipca/ podczas centralnych obchodów Święta Policji z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renaty Durdy, aspirant Milewski otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny.

Warto dodać, że to nie pierwszy sukces policjanta. Już w 2014 roku został wyróżniony przez Zespół Interdyscyplinarny za szczególne zaangażowanie w realizację procedury „Niebieskie Karty”.

Ideą konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy było wyróżnienie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Konkurs objęty był patronatem Komendanta Głównego Policji.